Usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom

Zakonska osnova usposabljanja zaposlenih je zahteva Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007), ki določa, da mora delodajalec poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom.

Usposabljanje se izvaja ob:
- nastopu dela,
- premestitvi na drugo delovno mesto,
- začetku opravljanja drugega dela,
- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
- spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Program usposabljanja s področja požarnega varstva je obvezen za študente, praktikante ter pogodbene delavce.

Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati.

Zakon določa, da usposabljanje za varstvo pred požarom lahko opravljajo osebe s pridobljenim pooblastilom. Usposabljanje pa se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

usposabljanje PV