Varstvo pred požarom

Na področju VARSTVA PRED POŽAROM nudimo izdelavo sledeče strokovne dokumentacije:

sprinkler
- študija požarne varnosti,
- zasnova požarne varnosti,
- izkaz požarne varnosti stavbe,
- koordinacija in svetovanje v času izgradnje objektov,
- požarni red,
- požarni načrt,
- evakuacijski načrt (načrt evakuacije),
- ocena požarne ogroženosti,
- simulacijski načrt evakuacije,
- simulacijski načrt nastanka in razvoja požara,
- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
- izvajanje vseh vrst storitev s področja varstva pred požarom,
- organizacija in vodenje zakonsko predpisanih evidenc s področja varstva pred požarom,
- pregledi tehnične dokumentacije z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
- opravljanje nalog odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom,
- strokovna pomoč, svetovanjem in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
- izdelava vseh vrst strokovnih mnenj s področja varstva pred požarom.

S klikom na to povezavo si oglejte naše reference.