Varnost in zdravje pri delu

Na področju VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU nudimo izdelavo sledeče strokovne dokumentacije:

zascitna ocala
- izjava o varnosti z oceno tveganja ter revizije ocen,
- navodila za varno delo,
- varnostni načrt,
- elaborat varstva pri delu,
- notranji nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
- koordinacija za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu,
- usposabljanje neposrednih vodij za praktično usposabljanje zaposlenih za varno delo,
- usposabljanje zaposlenih za varno delo,
- organizacija in vodenje zakonsko predpisanih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu,
- pogodbeno izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu,
- opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu,
- svetovanje in pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme, ergonomiji delovnih mest in izbiri delovne opreme,
- izobraževanje in teoretično usposabljanje upravljavcev za težko gradbeno mehanizacijo, viličarje in dvigala.

S klikom na to povezavo si oglejte naše reference.