Novice


30.
Jul
2012

Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Z letom 2012 je na področju usposabljanj zaposlenih s področja varstva pred požarom precej novosti. Zakonodaja je posegla na področje periodike usposabljanj oseb odgovornih za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije. S samo periodiko pa je d... Več
30.
Jul
2012

Oprema za gašenje

Kot sestavni del razširjene ponudbe po novem ponujamo še dobavo raznovrstne opreme za gašenje različnih proizvajalcev in sicer: - zunanjih hidrantov (nadtalne in podtalne izvedbe) - notranjih hidrantov (poltoga in ploska cev) - gasilnih aparatov (pra... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
29.
Apr
2012

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU »VČERAJ, DANES in JUTRI«

S prestopom iz enega v drugo tisočletje se je tudi »naša« miselnost pričela spreminjati do take mere, da se z mislijo na čim kvalitetnejše življenje in delo ponovno zavedamo lastnih vrednot, vrednot naših sodelavcev in zaposlenih. Do takih zaključkov... Več
29.
Apr
2012

Obvestilo o kolektivnem dopustu

Cenjene stranke, obveščamo vas, da družba Požarni sektor, d.o.o., da od dne 30.04.2012 pa do 07.05.2012 zaradi kolektivnega dopusta ne bo poslovala. Vseeno pa bomo v teh dneh dosegljivi na objavljenih kontaktnih številkah. Zahvaljujemo se za razumeva... Več
18.
Apr
2012

Varnost in zdravje pri delu »VČERAJ in DANES«

S prestopom iz enega v drugo tisočletje se je tudi »naša« miselnost pričela spreminjati do take mere, da se z mislijo na čim kvalitetnejše življenje in delo ponovno zavedamo lastnih vrednot, vrednot naših sodelavcev in zaposlenih. Do takih zaključkov... Več
13.
Mar
2012

Elaborat zapore občinskih in državnih cest

V skladu z Zakonom o cestah, je dovoljeno izvajati dela na in ob državni cesti le ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje ta zakon. Mednje spada tudi dovoljenje za delno – polovično, oziroma ali popolno zaporo odseka državne ceste. V ta namen je ... Več
11.
Jan
2012

Požarni načrt za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno

Pravilnika o požarnem redu v svojih spremembah in dopolnitvah v 2. členu (Uradni list RS, št. 34/2011) navaja, da je potrebno izdelati POŽARNI NAČRT za vse objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno in istočasno povezani na javno električno omrežj... Več


» 1 2 3 4 5 6 «