Novice


10.
Jun
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti - 3. del

Dne 8.6.2013 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list, RS št: 49/2013), ki spreminja drugi odstavek 5. člena omenjenega pravilnika. Več
28.
Maj
2013

Cene komunalnih storitev – DVIG CEN (požarna voda)

Glede na sproženo tematiko o plačevanju visokih računov za omrežnino vodovodnega omrežja in željo po zmanjšanju teh stroškov z ukinitvijo hidrantov, smo proučili zakonske podlage in možnosti za tovrstna dejanja. Ker je na tem področju zelo dejavna tu... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
04.
Maj
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti - 2. del

Sprejeti Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti je s svojim 5. členom na pobudo posameznih projektantov, ki so jim bile s tem členom kratene že pridobljene pravice, poslan na Ustavno sodišče kateremu se je naložilo, naj čim prej zadrži izvaj... Več
26.
Mar
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

Dne 7. 2. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti. Pravilnik je v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor sprejel minister za obrambo. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Rep... Več
13.
Dec
2012

Vlada RS določila besedilo predloga Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti

Ministrstvo pristojno za obrambo v soglasju z ministrstvom pristojnim za graditev objektov je določilo besedilo predloga Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti. Ministrstvo za obrambo se je zaradi poenostavitve postopkov pri izdaji gradbeni... Več
13.
Dec
2012

Vlada RS sprejela dopolnitve in spremembe Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice, cilje in pripombe pripravilo spremembo obstoječega Zakona o varstvu pred požarom. Sp... Več
16.
Oct
2012

Dan odprtih vrat

Ker naša družba večji del poslovanja namenja področju požarne varnosti, se pridružujemo mesecu požarne varnosti s pripravo dneva odprtih vrat. Dan odprtih vrat pripravljamo v četrtek 25.10.2012 v naših poslovnih prostorih v Vipavi. Vrata odpremo ob 1... Več
30.
Jul
2012

Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
30.
Jul
2012

Sprememba Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)

Z dnem 27.7. 2012 je ne glede številne pripombe izrečene s strani IZS-ja in s tem pooblaščenih inženirjev stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D). Več


» 1 2 3 4 5 6 «