Novice


30.
Jul
2012

Sprememba Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)

Z dnem 27.7. 2012 je ne glede številne pripombe izrečene s strani IZS-ja in s tem pooblaščenih inženirjev stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D). Več
30.
Jul
2012

Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
26.
Mar
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

Dne 7. 2. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti. Pravilnik je v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor sprejel minister za obrambo. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Rep... Več
04.
Maj
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti - 2. del

Sprejeti Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti je s svojim 5. členom na pobudo posameznih projektantov, ki so jim bile s tem členom kratene že pridobljene pravice, poslan na Ustavno sodišče kateremu se je naložilo, naj čim prej zadrži izvaj... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
28.
Maj
2013

Cene komunalnih storitev – DVIG CEN (požarna voda)

Glede na sproženo tematiko o plačevanju visokih računov za omrežnino vodovodnega omrežja in željo po zmanjšanju teh stroškov z ukinitvijo hidrantov, smo proučili zakonske podlage in možnosti za tovrstna dejanja. Ker je na tem področju zelo dejavna tu... Več
10.
Jun
2013

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti - 3. del

Dne 8.6.2013 je stopil v veljavo Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list, RS št: 49/2013), ki spreminja drugi odstavek 5. člena omenjenega pravilnika. Več
04.
Oct
2013

Oktober - mesec požarne varnosti

Pred nami je oktober, mesec požarne varnosti. Pri zagotavljanju požarne varnosti največkrat pomislimo na gasilce, ki tako otroke kot odrasle navdušujejo s svojo pojavo in raznoliko opremo. V smislu požarne varnosti pa se premalokrat pojavlja razmišlj... Več
16.
Dec
2013

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv emisije delcev na o... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več


» 1 2 3 4 5 6 «