Novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več
06.
Oct
2015

Športni center Sežana - Bowling

Sodelovali smo pri načrtovanju in dokončanju športnega centra namenjenega dvorani za bowling s spremljajočo gostinsko in poslovno dejavnostjo. Objekt je umeščen znotraj trgovskega predela naselja Sežana in sicer med Partizansko cesto na severu, želez... Več
06.
Oct
2015

RTP Divača

Sodelovali smo pri načrtovanju in dokončanju razdelino transformatorske postaje (RTP) v Divači. Objekt je namenjen elektro-napajalni postaji (ENP) za potrebe vlakovne vleke na progi Divača - Koper.... Več
06.
Oct
2015

Medicinski center Iatros (ambulante) v naselju Ljubljana

Sodelovali smo pri načrtovanju in izgradnji ambulant k Medicinskemu centru Iatros v Ljubljani. Več
06.
Oct
2015

Vrtec Čebelica

Sodelovali smo pri načrtovanju in izgradnji Vrtca Otona Župančiča, enote ČEBELICA v delu naselja Ljubljana (Bizovik). Več
06.
Maj
2015

Dokončanje Slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO MILANO 2015

V nadaljevanju predstavljamo nekaj slik iz delovnega obiska v Milanu v tednu pred odprtjem svetovne razstave. Za Slovenski paviljon smo v času načrtovanja izdelali »študijo požarne varnosti«, medtem ko v času izgradnje z nadzorom sodelovali pri posta... Več


» 1 2 3 4 5 6 «