Zakonsko predpisani pregledi in preizkusi naprav in sistemov

30.09.2011
Lastnik in uporabnik vgrajenih sistemov mora zagotavljati, da so vgrajene strojne in elektro napeljave, naprave in oprema redno vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca in v zakonsko predpisanih rokih, kot na primer:


GASILNI APARATI
- obnovitev in kontrola gasilnih aparatov – rok: 1 leto oziroma skladno z navodili proizvajalca gasilnega aparata
(40.člen Zakona o varstvu pred požarom - Uradni list RS, št.: 71/1993 in 2.člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov - Uradni list RS, št.: 22/1995),


HIDRANTNO OMREŽJE
- preizkus hidrantov (notranjih in zunanjih) – rok: 1 leto
(20.člen Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežji - Uradni list RS, št.: 22/1995 in 38.člen Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov - Uradni list SFRJ št.: 30/1991),


SISTEMI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
- periodični pregled in preizkus sistema aktivne požarne zaščite – rok: 2 leti
(41. člen Zakona o varstvu red požarom in 22. člen Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite - Uradni list RS, št. 45/2007)
a.    Varnostna razsvetljava v celotnem objektu
b.    Naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku
c.    Naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih
d.    Vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški
e.    Naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem
f.    Vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika
g.    Naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal


- periodični pregled in preizkus sistema aktivne požarne zaščite – rok: 5 let
(41. člen Zakona o varstvu red požarom in 22. člen Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite - Uradni list RS, št. 45/2007)
a.    Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
b.    Avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote
c.    Sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita
d.    Drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite


- upravljavci, serviserji in uporabniki morajo poznati nevarnosti, ki jih predstavljajo vgrajene napeljave, naprave in oprema ter biti usposobljeni za varno delo – rok: 2 leti
(15. in 24.člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št.: 56/1999 ter 10. in 12.člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS, št.: 89/1999).


PLINSKA INSTALACIJA
- periodični pregledi plinske instalacije – rok: 3 leta
(9. in 43.člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS, št.: 89/1999),

- kontrola delovanja varnostnih naprav (regulatorska proga) – rok: 1 leto
(2. odstavek 96. člena – poglavje 22 – Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih - Uradni list RS, št.: 89/1999),

- kontrola tesnosti plinske instalacije – rok: 1 leto
(3. odstavek 94. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS, št.: 89/1999),

- kontrola tesnosti freonskih instalaciji hladilnih sistemov – rok: 1 leto
(7.člen Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi - Uradni list RS, št.: 42/2003),


PREZRAČEVALNE NAPRAVE
- periodični pregled prezračevalnih naprav – rok: 2 leti
(2. odstavek 96.člena – poglavje 22 – Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih - Uradni list RS, št.: 89/1999),

- redni pregled prezračevalnih naprav – rok: 1 leto
(30.člen Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb - Uradni list RS, št.: 42/2002),

- odstranjevanje oljnih oblog iz kuhinjskih odvodnih nap – rok: 3 mesece
(9.člen Zakona o nalezljivih boleznih - Uradni list RS, št.: 69/1995 in 50.člen Pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme - Uradni list RS, št.: 38/1989).

*Povzeto in dopolnjeno iz spletne strani družbe RE-BO d.o.o..
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več