Varnost in zdravje pri delu »VČERAJ in DANES«

18.04.2012
S prestopom iz enega v drugo tisočletje se je tudi »naša« miselnost pričela spreminjati do take mere, da se z mislijo na čim kvalitetnejše življenje in delo ponovno zavedamo lastnih vrednot, vrednot naših sodelavcev in zaposlenih. Do takih zaključkov je končno prišel tudi zakonodajalec, ki je s spremembo zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu poleg obstoječih področij vpeljal še dve novi in sicer psihosocialna tveganja ter promocijo zdravja.


zakon
Prenovljen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je stopil v veljavo decembra 2011, daje večji poudarek na vseh skupinah zaposlenih, ki na kakršni koli pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca ali osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja (študenti, dijaki). Istočasno pa prepušča skrb za področje varnosti in zdravja pri delu zopet v roke delodajalcu in ne servisom, ki pri delodajalcih skrbijo za to področje.


Temeljne osnove spremenjene zakonodaje so:
- poudarja, da naj izjavo o varnosti po novem izdela oziroma priredi delodajalec in ne zunanji servis (pooblaščena družba oziroma oseba), saj le on temeljito pozna nevarnosti na delovnih mestih,
- poudarja, da je problem varnosti in zdravja pri delu v veliki večini odvisen od psiholoških dejavnikov,
- vpeljuje izraz promocija zdravja na delovnem mestu, ki je opredeljen kot sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev,
- določa, da mora delodajalec med svojimi zaposlenimi določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu, ki morajo imeti opravljen predpisan del izpita oziroma za to skleniti sodelovanje z zunanjim servisom, ki zaposluje osebo s predpisano izobrazbo,
- vpeljuje posvetovanje delodajalca z zaposlenimi o ocenjevanju tveganja posameznega delovnega in s tem seveda seznanitev zaposlenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja,
- vpeljuje nov pristop k usposabljanju zaposlenih na njihovem delovnem mestu s stališčem, da novo premeščene oziroma novo zaposlene osebe na določeno delovno mesto usposobijo mentorji (zaposleni, ki so to delo predhodno opravljali oziroma delodajalec), ki najbolje poznajo nevarnosti specifičnega delovnega mesta,
- opredeljuje samozaposlene osebe, katere pri svojem delu niso dolžne izdelati izjave o varnosti z oceno tveganja in s tem določiti ukrepe za varno zdravje pri delu.

Izjava o varnosti temelji na sledečem:
- identifikaciji oziroma odkrivanju nevarnosti,
- ugotovitvi, kdo od delavcev je lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,
- oceni tveganja, kjer je upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,
- odločitvi o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
- odločitvi o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja,
- v izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
- ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
- ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Smo v času globoke finančne recesije, v kateri je vsak evro, kaj evro, vsak cent pomemben, in ker trenutno zakonodajalec nalaga vedno nove obveznosti na pleča delodajalcev in samostojnih podjetnikov, istočasno pa jih obremenjuje z vedno višjimi kaznimi, če so te obveznosti neopravljene, je tudi čas, da dobrovoljno in s tem brezplačno storimo kaj drug za drugega v upanju na boljše čase.

Zato v nadaljevanju posredujemo navodila za izdelavo izjave o varnosti, ki so dostopne TUKAJ.

Prav tako si lahko ogledate tudi primer ocenjevanja nevarnosti in škodljivosti za poškodbe in zdravstvene okvare – ocenjevanje tveganja za samozaposlene osebe, pri katerih je iz ocenitve tveganja razvidno, da na njihovem mestu ne obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom.
Ta primer pa je dostopen TUKAJ.
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več