Športni center Sežana - Bowling

06.10.2015
Sodelovali smo pri načrtovanju in dokončanju športnega centra namenjenega dvorani za bowling s spremljajočo gostinsko in poslovno dejavnostjo. Objekt je umeščen znotraj trgovskega predela naselja Sežana in sicer med Partizansko cesto na severu, železniško progo Sežana-Trst na jugu, nakupovalnim centrom Tuš na vzhodni strani ter trgovino Lidl na zahodni strani. Objekt je etažnosti P+N s predvidenim športnim (bowling) in gostinskem programu v pritličju, medtem ko je poslovni program predviden v nadstropju objekta.


Savona 0
Savona 0 Savona 1
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več