Skladiščno poslovni objekt – BTN

18.08.2016
V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo.


Investitor: BTN PROJEKT d.o.o. Osnovne karakteristike: Skladiščni del objekta je enoetažen (P), medtem ko je poslovni del tri etažen (P+2N). Tlorisno obliko celotnega objekta predstavljata dva vzporedno postavljena kubusa pravokotne oblike največjih zunanjih dimenzij objekta 122,85 m × 54,80 m. Od tega meri tlorisna površina celotnega objekta 7.237,33 m2, pri čemer je višina objekta v najvišjem delu na koti +12,85 m, v najnižjem delu strehe pa +9,30 m nad višino okoliškega terena. BTN (1) BTN (2) BTN (3) BTN (4)
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več