Požarni načrt za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno

11.01.2012
Pravilnika o požarnem redu v svojih spremembah in dopolnitvah v 2. členu (Uradni list RS, št. 34/2011) navaja, da je potrebno izdelati POŽARNI NAČRT za vse objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno in istočasno povezani na javno električno omrežje ne glede na to ali gre to za stanovanjske, poslovne ali industrijske objekte.


soncna elektrarna
Vsak objekt, ki je opremljeni s sončno elektrarno, mora z letom 2013 imeti izdelan požarni načrt, ki mora v grafičnih prilogah prikazovati vsaj:
-    umeščenost solarnih modulov po objektu,
-    način povezave solarnih modulov,
-    način in potek povezave solarnih modulov s priključno omarico,
-    potek povezovalnih kablov  do omrežnega pretvornika,
-    mesto omrežnega pretvornika in merilno mesto.

Objekt je potrebno označiti z vidno označbo, da je na objektu sončna elektrarna.

Za vse ostala vprašanja smo vam dosegljivi TUKAJ.
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več