Požarni načrt za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno

11.01.2012
Pravilnika o požarnem redu v svojih spremembah in dopolnitvah v 2. členu (Uradni list RS, št. 34/2011) navaja, da je potrebno izdelati POŽARNI NAČRT za vse objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno in istočasno povezani na javno električno omrežje ne glede na to ali gre to za stanovanjske, poslovne ali industrijske objekte.


soncna elektrarna
Vsak objekt, ki je opremljeni s sončno elektrarno, mora z letom 2013 imeti izdelan požarni načrt, ki mora v grafičnih prilogah prikazovati vsaj:
-    umeščenost solarnih modulov po objektu,
-    način povezave solarnih modulov,
-    način in potek povezave solarnih modulov s priključno omarico,
-    potek povezovalnih kablov  do omrežnega pretvornika,
-    mesto omrežnega pretvornika in merilno mesto.

Objekt je potrebno označiti z vidno označbo, da je na objektu sončna elektrarna.

Za vse ostala vprašanja smo vam dosegljivi TUKAJ.
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več