Oktober - mesec požarne varnosti

06.10.2015
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije


oktober pv
Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o požarnem redu ter Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom urejajo izvajanje usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Število oseb, ki jih naročnik-delodajalec določi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je odvisno od števila oseb, ki jih objekt sprejme in vrste objekta, v objektu pa mora biti najmanj ena taka oseba. Z zavedanjem pomembnosti področja varstva pred požarom in varovanja življenj ter premoženja se večina delodajalcev odloči, da usposobi večje število oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, saj je tak ukrep dobrodošel korak k večji stopnji požarne varnosti v objektu.
Znanje, ki ga slušatelji (zaposleni) dobijo na tovrstnem usposabljanju pa ni omejeno zgolj na službene prostore, ampak bodo ti zaposleni znali na področju varstva pred požarom preventivno delovati tudi v domačem okolju in v prostem času.

Ker je pred nami jesen in s tem tudi kurilna sezona, vam ob tem trenutku svetujemo, da pred kurilno sezono poskrbite za pregled kurilne naprave in dimovodne napeljave, saj se s tem lahko izognete marsikateri nevšečnosti.

V družbi POŽARNI SEKTOR d.o.o. smo vam na voljo tako pri načrtovanju v fazi priprave projektne dokumentacije kot tudi v fazi uporabe objekta pri pripravi požarnega reda in usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom.


Evakuacija 0
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več