Oktober - mesec požarne varnosti

06.10.2015
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije


oktober pv
Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o požarnem redu ter Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom urejajo izvajanje usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Število oseb, ki jih naročnik-delodajalec določi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije je odvisno od števila oseb, ki jih objekt sprejme in vrste objekta, v objektu pa mora biti najmanj ena taka oseba. Z zavedanjem pomembnosti področja varstva pred požarom in varovanja življenj ter premoženja se večina delodajalcev odloči, da usposobi večje število oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, saj je tak ukrep dobrodošel korak k večji stopnji požarne varnosti v objektu.
Znanje, ki ga slušatelji (zaposleni) dobijo na tovrstnem usposabljanju pa ni omejeno zgolj na službene prostore, ampak bodo ti zaposleni znali na področju varstva pred požarom preventivno delovati tudi v domačem okolju in v prostem času.

Ker je pred nami jesen in s tem tudi kurilna sezona, vam ob tem trenutku svetujemo, da pred kurilno sezono poskrbite za pregled kurilne naprave in dimovodne napeljave, saj se s tem lahko izognete marsikateri nevšečnosti.

V družbi POŽARNI SEKTOR d.o.o. smo vam na voljo tako pri načrtovanju v fazi priprave projektne dokumentacije kot tudi v fazi uporabe objekta pri pripravi požarnega reda in usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom.


Evakuacija 0
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več