Energetska sanacija stavb

16.08.2011
Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…


Dela, ki jih je potrebno opraviti ob energetski sanaciji navadno spadajo med investicijsko vzdrževalna dela, za izvedbo pa gradbeno dovoljenje ni potrebno. Ne glede na to, pa je v okviru energetske sanacije potrebno zagotoviti, da se požarna varnost objekta ne zmanjša, kar nalaga Zakon o varstvu pred požarom. Večina ukrepov energetske prenove je vezanih na sanacijo fasad, kjer je potrebno upoštevati zahteve tehnične smernice - požarna varnost v stavbah (7. člen*) ali z upoštevanjem drugih ekvivalentnih ukrepov (8. člen*), ki natančno določajo požarne lastnosti uporabljenih materialov (stiropor, kamene volna, ETICS sistemi, les,…).

Prav tako je potrebno v časi same izvedbe sanacije izdelati varnostni načrt in zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču s ciljem preprečevanja nastanka poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu, obveščanje izvajalcev del o nevarnih delih na gradbišču ter obveščanje investitorja oziroma nadzornika projekta o poteku projekta.

energetska sanacija  energetska sanacija  energetska sanacija stavb
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več