Elaborat zapore občinskih in državnih cest

13.03.2012
V skladu z Zakonom o cestah, je dovoljeno izvajati dela na in ob državni cesti le ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje ta zakon. Mednje spada tudi dovoljenje za delno – polovično, oziroma ali popolno zaporo odseka državne ceste. V ta namen je si je potrebno pridobiti tovrstno dovoljenje, ki ga izda Direkcija republike Slovenije za ceste (DRSC), na podlagi izdelanega elaborata postavitve začasne prometne signalizacije v času izvajanja del.


popravilo cest
Družba Požarni sektor d.o.o., izdeluje potrebne elaborate za vse vrste zapor, ki jih je potrebno predložiti ob izvajanju gradbenih del na državnih cestah. Elaborati se izvedejo strokovno in v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več