Dokončanje Slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO MILANO 2015

06.05.2015
V nadaljevanju predstavljamo nekaj slik iz delovnega obiska v Milanu v tednu pred odprtjem svetovne razstave. Za Slovenski paviljon smo v času načrtovanja izdelali »študijo požarne varnosti«, medtem ko v času izgradnje z nadzorom sodelovali pri postavitvi le tega.


Expo Milano 2015 (2)
Skladno z zahtevami zakonodaje države gostiteljice smo za objekt izdelali še načrt evakuacije, ki je pogoj za izdajo »dovoljenja za obratovanje« s strani strokovne komisije EXPO-ja.

Expo Milano 2015 (2)

Expo Milano 2015 (8) 1

Expo Milano 2015 (7)

Expo Milano 2015 (5)

Expo Milano 2015 (4)

Expo Milano 2015 (6)

Expo Milano 2015 (1)
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več