Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

10.05.2012
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Slovenijo-Nemčijo, ki za leto 2010 znaša 0,72. Osnova za pripravo meril za vrednotenje inženirskih storitev temelji na osnovi nemških meril HOAI.Skupščina IZS je poleg tega določila:
- še priporočeno ceno za inženirske storitve v Republiki Sloveniji in
- neobičajno nizko ponudbo oziroma ceno.OBVEZNOST UPORABE MERIL ZA ČLANE IZS

Ta merila s sklepom skupščine IZS, sprejetim na redni seji skupščine dne 10.4.2012, postanejo akt zbornice in pravila stroke ter so za člane IZS obvezna za uporabo.

Ponudba mora za izdelavo projektne dokumentacije oziroma izvedbo posamezne projektantske storitve podati določeno ceno, katero predstavlja tabelarični odčitek v odvisnosti od vrednosti investicije brez opreme. Podana cena v ponudbi, ki je za več kot 50% nižja od cene po Merilih za vrednotenje inženirskih storitev (marec 2012), velja za neobičajno nizko ceno in s tem predstavlja disciplinsko kršitev po disciplinskem pravilniku zbornice.


Celotno vsebino dokumenta si lahko preberete na spletni strani zbornice oziroma sledite TEJ POVEZAVI.
Zadnje novice


16.
Dec
2016

Hotel MOND

V letu 2016 smo sodelovali pri pripravi dokumentacije novega Hotela k obstoječi igralniško zabaviščnem centru MOND na Šentilju v Slovenskih goricah. Objekt je v decembru zaključen in predan investitorju v uporabo.... Več
18.
Aug
2016

Dvorana Čuklja – telovadnica OŠ Dornberk

V letu 2013 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije ter v letu 2016 pri izgradnji športne dvorane Čuklja, kot prizidka k obstoječemu objektu OŠ Dornberk. Objekt je pred začetkom šolskega leta 2016/2017 zaključen in predan investitorju v u... Več
18.
Aug
2016

Skladiščno poslovni objekt – BTN

V letu 2015 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije in izgradnji skladiščno poslovnega objekta BTN, ki je bil v letu 2016 zaključen in predan investitorju v uporabo. Več
24.
Dec
2015

Vetrovnik - AERODIUM

V letu 2012 smo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za Večnamenski poslovni objekt z vetrovnikom. Letos je objekt zgrajen in čaka samo še na tehnični pregled, da lahko prične z obratovanjem. Vetrovnik AERODIUM je posebna letalna naprava, ... Več
06.
Oct
2015

Oktober - mesec požarne varnosti

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Več