Cena inženirskih storitev

07.07.2011
Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih je pripravila skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Nespoštovanje tega in ostalih aktov zbornice pomeni kršitev določil etičnega kodeksa IZS in predstavlja disciplinsko kršitev po disciplinskem pravilniku zbornice.


evro

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela  poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih je pripravila skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Nespoštovanje tega in ostalih aktov zbornice pomeni kršitev določil etičnega kodeksa IZS in predstavlja disciplinsko kršitev po disciplinskem pravilniku zbornice.

Glavne zahtev, ki jih določa sprejeti akt:


OBVEZNOST UPORABE MERIL ZA ČLANE IZS
Ta merila s sklepom skupščine IZS, sprejetim na redni seji skupščine dne 19.4.2011, postanejo akt zbornice in pravila stroke ter so za člane IZS obvezna za uporabo.

Član IZS je dolžan ponudbo oblikovati tako, da sta iz nje razvidna potrebno število norma ur za izdelavo oziroma izvedbo posamezne projektantske storitve in vrednost norma ure.

Ponudbo, ki za izdelavo projektne dokumentacije oziroma izvedbo posamezne projektantske storitve predvideva število norma ur, ki od priporočenega števila norma ur odstopa navzdol za več kot 20%, je potrebno obravnavati kot nespoštovanje Poenostavljenih meril za vrednotenje projektantskih storitev za stavbe in kot neobičajno nizko ponudbo.


Celotno vsebino dokumenta si lahko preberete TUKAJ:
Zadnje novice


16.
Aug
2011

Energetska sanacija stavb

Energetska sanacija stavbe je običajno potrebna, ko uporabnik ugotovi, da je stavba energetsko potratna in je potrebno z gradbenimi posegi zagotoviti manjšo porabo energije za ogrevanje, hlajenje, pripravo sanitarne vode,…... Več
26.
Sep
2011

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom

Novosti pri izvajanju ukrepov varstva pred požarom Več
07.
Jul
2011

Cena inženirskih storitev

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 27. redni skupščinski seji (dne 19. 4. 2011) sprejela poenotenje meril za določevanje vrednosti inženirskih storitev (Indikativna in poenostavljena merila za vrednotenje inženirskih storitev), ki jih j... Več
03.
Jan
2012

Spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu

Konec leta 2011 so bili sprejeti štirje pravilniki, ki zadevajo področje varnosti in zdravja pri delu in sicer: - Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. - Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih na... Več
05.
Sep
2011

Stanovanjske hiše - gradnja in rekonstrukcija

Za gradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjske hiše mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Več